Opäť sa blížia vianoce - sviatky pokoja a mieru. Želám Vám všetkým, aby sa každému vyplnili jeho sny, ktoré si uchováva z čias detstva. Vianoce patria deťom, zastavme sa, odložme zhon a skúsme sa vrátiť do svojich detských rokov a opäť vychutnať čaro vianoc tak, ako to bolo vtedy...

      Želám Vám všetkým, aby každý deň v roku bol pre Vás sviatočným, aby každé Vaše cítenie, myslenie i konanie v každý deň, v každom okamihu, bolo čisté a úprimné.

 

Miloš Stúpala