Obsah:

Pozvánka na stretávku 2008
Pozvánka na OSEPRD 20.9.2003
Pozvánka na stretávku "Ad revidendum 1988" 23.9.1988
Pozvánka na stretávku "Ples včeličiek" 22.3.1986
Pozvánka na stretávku "TEOPECI" 28.8.1985
Pozvánka na stretávku "Špiritistická seansa" 14.2.1985

Milá spolužiačka, milý spolužiak,

v roku 1983 sme opustili brány Gymnázia J.Hollého v Trnave s presvedčením, že nám patrí svet. Odvtedy uplynulo 25 rokov a prišiel čas stretnúť sa a vzájomne sa porozprávať o našich životných dráhach.

Pozývame všetkých, drahí naši, na našu Stetávku absolventov Gymnázia po 25-tich rokoch v sobotu 28.júna 2008. Uskutoční sa v kultúrnom dome Voderady. Začiatok o 17.30 hod. Účasť potvrdil ja náš triedny profesor František Čambál.

Zabezpečené občerstvenie obsahuje večeru1, večeru 2, slané pečivo ( pagáče...), kávu – nealko – pivo – víno. Pár pesničiek sa chystá zahrať aj hudobná skupinka Adept v originálnom zložení Tibor, Luki, aj s Bohušom (4.H) a Petrom (4.C).

Kedže každý špás niečo stojí, tento náš sme vykalkulovali na 600, - Sk na osobu. V tom je zahrnutý prenájom, občerstvenie, kuchárka, ako aj malý darček pre triedneho profesora.

Prosíme o zaslanie uvedenej sumy na účet 261 823 0704 / 1100, a tým potvrdenie účasti na stretávke.

Príďte povedať ako sa Vám darí.

Za prípravný výbor Luki Michalčák

Milí spolužiaci.

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou! Nech to počítam akokoľvek, stále mi vychádza neuveriteľný matematický úkaz:

2003 – 1983 = 20

Už je to tak, že je tomu 20 (slovom dvadsať) rokov, čo sme opustili gymnaziálne lavice a vrhli sa do víru života. A to si zaslúži našu pozornosť a malú oslavu.

Dovoľujem si Vás informovať, že tá oslava – OSEPRD (pre vysvetlenie skratky čítaj do konca) sa uskutoční: 20.9.2003.

Už teraz si zapíšte tento dátum do kalendára červenou ceruzkou a trikrát podčiarknite a už teraz sa tešte na večer, kedy si pripomenieme časy dávno minulé.

Za celý kolektív internetového klubu, kde vznikla myšlienka stretnutia

Miloš

 

Drahé spolužiačky, drahí spolužiaci.

S rozochvenými elektrónmi a s pohnutím na duši Vám píšem túto pozvánku na OSEPRD - Oficiálnu Stretávku Éčkarov Po Rokoch Dvadsiatich. Áno, už je tomu 20 okrúhlych rôčkov, co sme zmaturovali na staroslávnom Trnavskom Gymnáziu v roku 1983-om.

Mali sme vtedy menej rokov, ako je teraz tomu od tých krásnych liet mladosti, keď 30-roční sa nám zdali starcami, keď jeden rok sa rovnal nekonečnu, keď Elán spieval o Kráľovnej bielych tenisiek, kedy Olympicu chýbal Ôsmy deň, Hammel žil Čas Malín, Žbirka mal Čierny Deň a Babalovi sa narodila sestra. Janko Havrila požadoval od každého študenta akési brožúry a Fero Čambál furt len „poďme do roboty“. Veď, sme sa aj čo-to naučili na tej vzdelávacej ustanovizni, ale kto už si len spomína na to, že to bola teda paráda ten pohyb hmotného bodu po kružnici, alebo tie oxidačno-redukčné reakcie to sú teda prapodivne interakcie? Alebo že ten Hviezdoslav mal naozaj originálne výrazové prostriedky (o Gulliem Appolinaire-ovi ani nehovoriac). A tie dialektické zákony hm, tak z toho naozaj ostáva rozum stáť! Matne sa nám hádam vyjavia aj dáke cudzie reči, biológia a Nezmar zelený, zemepis, dejepis a dáke bloky či čo. Ale kto z Éčkarov si nespomenie na výlety, lyžiarsky, brigádu v pivovare, pupkáče, rožky zo školníčkinho bufetu, návštevu rifliakov v riaditeľni, kartárske hry a štrikovanie pod lavicou, prestávkové loptové a iné hry, krko-noholomné šprinty na obed, nespočetné skopičiny, Imatrikulácie, Festivaly Úsmevov, Di-Di kluby vo Fortune a iné príležitosti na ochutnávky všakovakých apeironov?!

Ak by sa náhodou našiel taký É-čkar/čkarka, ktorému/ktorej čosi vypadlo z pamäti, rád mu vyššie spomenuté okamžiky pripomeniem. V myslidle nám každému utkvelo zrejme niečo iné, a nie každému sa možno zdalo práve vtipné to, na čom sa zbytok triedy išiel urehotať, a možno nie každý sa cítil na gympli ako v nebi. Ale všetci sme vtedy boli takí mladí a všetci sme mali sny a túžby (splnené i nesplnené) pred sebou. A tie nádherné dni nádeje sme strávili spolu – my, Éčkari, ktorí slovami klasika sme museli byť vždy É-xtra. Denne 6 a pol hodiny čistého času, čo za tie štyri roky dáva dohromady 5200 hodín. K tomu treba pridať pár sto mimoškolských hodín a vyjde nám, že nikto nikdy pred tým ani potom nestrávil s nami toľko času ako gymplácki spolužiaci.

Nuž teda v mene bratstva študentského, vyzývam Vás k hojnej účasti na OSEPRDe. Nech sa na pár hodín vráti ľahký kabát mladosti, nech ožijú É-čkarske "príhodi a skúsenosťi", nech v dobrom rozmare pretečie pár litríkov vína spomienok a nech sa v zdraví a pohode znova stretneme.

Váš vzdialený ale večne oddaný spolužiak Tibor.

 

MILÍ SPOLUŽIACI

S rozochvenými rukami Vám píšeme, že už je TO tu!

Ad revidendum 1988!

Päť rokov uplynulo a treba sa nám opäť všetkým stretnúť. Dúfame, že s radosťou! Teda v netradične vážnej pozvánke na stretávku nadišiel čas i priestor na organizačné pokyny:
Stretneme sa 23. septembra 1988, t.j. v piatok o 17:00 pred staroslávnym Trnavským Gymnáziom (adresu hádam netreba písať). Po spomienkovej exkurzii po priestoroch školy nám tak dobre známej a drahej, odoberieme sa svorne do inej inštitúcie. Áno, uhádli ste, presne tam, kde pred piatimi rokmi, do KOLIBY v Kamennom Mlyne. Objednané budú 2 večere + káva + 1/2 l vína + nealko. Voľná zábava bude nasledovať až do rána. Doporučujeme vziať so sebou fotky a iný dokumentačný materiál za posledných 5 rokov.

Vašu účasť potvrďte zaslaním 150 Kčs (raz za 5 rokov to hádam nie je veľa) a Vášho mena, u dievčat hlavne rodného, na adresu :
                    T. P.
                    Februárového viť.
                    917 00 Trnava
do 10.9.1988

Prosíme, aby sa ozvali aj tí, čo na stretávku neprídu, aby sme vedeli či táto pozvánka našla všetkých adresátov, prípadne, aby sme vedeli, z akých dôvodov nám budete chýbať.
Dúfame že si povinnosti zariadite tak, aby ste sa mohli zúčastniť už od začiatku (17:00 pred Gymplom). Na Vás všetkých sa teší org. výbor IV.E :

OrgDr. Tibor Pechan, CSc.
OrgDr. Ing. Miloš Stúpala, CSc.

POZVÁNKA NA PLES VČELIČIEK

Považovaní a milí spolužiaci i Vy ostatní! Dovoľujeme si Vás týmto pozvať na tradičnú slávnosť jari, na náš PLES VČELIČIEK. Vás všetkých, ktorí sa stihnete zobudiť zo zimného spánku, radi privítame na slávnostne vyzdobenom letáčiku úľa Stará Pošta v sobotu 22. marca 1986 o 18,00 hod.

Pre váhavcov uvádzame, že okrem iných prisľúbili účasť na plese čmeliak Dediak - vládca čmeliakov Suchovsko-Bolerázskeho regiónu a včelia kráľovná Klára - hlavná kráľovná úľov Majcichovsko -Linčianskeho regiónu. Zo zahraničných hosti privítame včielku Maju, včielka Vilka a ich dobrého kamaráta Flipa.

Koho by ani toto nepresvedčilo, uvádzam ešte bohatý a zaujímavý program nášho plesu :
1. Prílet. (pre včeliu kráľovnú príďte načas)
2. Zavesíme kabáty na vešiak.
3. Sadneme za stôl. (poniektorí už pod stôl)
4. Filmové predstavenie "Maja a 36 lúpežníkov alebo koniec včeličiek na trnavskom gymnáziu".
5. Súťaž o Zlatý plast v zbieraní sladkého nektáru.
6. Voľná zábava spojená so zužitkovaním naneseného nektáru.
7. Zber unavenejších včeličiek.
8. Záchod
9. Odchod.

Pre menej skúsené včeličky uvádzame ešte stručnú lanovku (pardón výťah) zásad zberu sladkého nektáru. Zásadnou, prvou a teda primárnou podmienkou zberu je nájsť vhodnú zelinu. Zo zásady nikdy nezbierame nektár z mäsožravých rastlín. Samotný zber možno rozdeliť do 5 fáz:
1. fáza: Prílet
2. fáza: Oblbnutie kvietika - sľúbime mu rôzne veci a výhody, veď to chlapci poznáte.
3. fáza: Vyhľadanie zdroja sladkého nektáru v kvietiku.
4. fáza: Pichneme ho čo najhlbšie /teda cucák/ a sajeme. Nikdy nie naopak. Mohlo by to mat nedozierne následky.
5. fáza: Odlet na iný kvietok.

Vrátime sa do materského úľa a nadobudnutý nektár a peľ odovzdáme pre blaho celku včelej kráľovnej do komory.

Tak to by bolo zhruba všetko.
Na Vás sa teší a dúfa s hojnou účasťou realizačný komitét
VčlDr. Tibor Pechan CSc. v.r.
VčlDr. Ing. Miloš Stúpala CSc. v.r.

 

Pozvánka na TEOPECI.

Keď sa kuknem s jakým účinkem sa stretla minulá špiritistická seansa, čárka, trídny výber bývalej E trídy sa rozhodel zrazit sa zas.

Čo nás okrem spomínaného k temu védlo?!:
1. už sme sa dlllho nevidzeli,
2. už sme sa dllllho nevidzeli,
3. už sme sa dlllllho nevidzeli,
4. ústna osobná žádost nékerých zainteresuvaných,
5. a nakonec už sme sa dllllllho nevidzeli.

Teraz néčo o blahodárném vplyve TEOPECI:

TEOPECI blahodárno vplýva na ludské telo najma tým, že škodzí ovela menej než káva, víno a slivovica. Teda tým je zdraví prospesný. Zatál čo človek pije TE, teda čaj, nemóže pit nyšt inšé, vácej škodlivé. Iba ak by mal 2 (slovom: dve) huby. A to nygdo z našej trídy nemá. Teda, pokál my pijeme čaj, tak druhí už to svinstvo (víno, slivovica, káva) dávno vypijú a nám neostane nyšt a máme teplý pocit, že sme si našetrili na zdravi (ked né na auto, tak aspon na zdraví). A nakonec: z čaju sa móže človek (prípadne ludé) napit a né opit.

Dakujeme si za stručnú charakteristiku PITÁ TE.

 Teraz už organizačné záležitosci: TEOPECI bude o 18.00 v stredu 28.8.1985 na Starej Pošte. Dondyte šeci a móžete aj vác.

S čajáckym pozdravom:

Vivat tea vivat
budeme ťa píjať
budem čaj ja píjať ráno, vodne, v noci
druhým nechám topiť sa v slivovici
oni budú v krčmách zmierať
a ja z postiele zo sna sa im chechtat
keď im bude cirhóza pečene zvoniť do hrobu
budem ja mať stále tela mladú podobu
potom raz po čase na kare
"nemali sme toľko sedať v bare"
- oni budú plakať
a mne čaju čajom načim na zdravie pripíjať.

S pozdravom sa lúči realizačný výber:
GDr. Tibor Pechan CSc. v.r.
GDr. Ing. Miloš Stúpala CSc. v.r.

Naše heslo: KED NA ZDRAVÍ, TAK JEDZINE S ČAJOM.

 

14.2.1985

ZSSPVDDBP pracujúca pod záštitou hesla "SDNVČNI!", odbočka Bratislava, sekcia ZSSPVDDBP ATG ZO E.

 Vec: Pozvánka na I. jubilejnú špiristickú seansu ZSSPVDDBP ATG ZO E.

   Duchovné vedenie ZO E zvoláva všetkých svojich členov, nastávajúcich duchov na vyššie spomínanú seansu, ktorá sa uskutoční dňa 23.marca roku ducha 1985 o 17.00 v budove trnavskoznámej kultúrnej ustanovizne Stará Pošta!

   Prečo práve špirististická seansa? Stručné a jasné vysvetlenie: Stretnutie sa uskutoční pretože nakoľko sme sa nezišli, ale aj zišli, ani profesorov nevynímajúc, lebo že myslíme si, teda poniektorí, nie je nás málo, ale mnoho tiež nie, skrátka ako aj áno, možno nie, ale predsa aj eventuálne poprípade mircénne histicídne poukazujúc fytólne na globálne jonónový aspekt tohoto intinitizimálneho javu a jeho intrarezorcionálnej podstaty, dúfame, že vízia barricentrických duchov nás vyučujúcich profesorov a hlavne ich komunikačná schopnosť s nami pomocou chinhydrónohomogénnotransmutaciónového kvapalného apejronového média, bude dostatočná, aby sa seansy zúčastnila drvivá väčšina našej starej dobrej é-čky."

Citát z dizertačnej práce "Vplyv kvality intermateriálnych médií a duchov v 4-rozmernom časopriestore na kvalitu účastníkov seansy." autorov : SpDr. Tibor Pechan Csc., SpDr. Ing. Miloš Stúpala Csc.

ešte na záver:
ZSSPVDDBP ATG ZO E - Združenie slovenských špiritistov pre vyvolávanie duchov dosiaľ bohých profesorov absolventov trnavského gymnázia, základná organizácia E.