4. ročník 1982 - 1983

4. ročník, školský rok 1982 - 1983

Asi najdôležitejšou udalosťou v 4. ročníku (okrem maturít) bola stužková. Vyzerali sme takto:

Stužková, 4. ročník, školský rok 1982 - 1983